Geluidsmetingen op het werk

Op het werk kan blootstelling aan te hoge geluidsniveaus voorkomen. Dit levert voor veel organisaties een probleem op.  Ondanks een expliciete wet- en regelgeving en de vele inspanningen van professionals, werkgevers en werknemers, is lawaaislechthorendheid de meest voorkomende beroepsziekte.

Terwijl de medische risico’s van blootstelling aan te hoge geluidsniveaus, met name slechthorendheid en oorsuizen, alom bekend zijn, worden andere risico’s schromelijk onderschat. We denken hierbij aan een verminderde levenskwaliteit, een verhoogd risico op sociaal isolement en vooral mindere kansen op de arbeidsmarkt. Het aantal banen waarin communicatie een belangrijke rol speelt, is gegroeid van 70% in 1987 tot 78% in 2003. Onze economie is immers niet langer gebaseerd op ‘handvaardigheid’ maar op ‘communicatie’.  Wie moeite heeft met het volgen van een gesprek valt uit de boot, zowel sociaal als economisch.

Lawaaislechthorendheid is de meest voorkomende beroepsziekte.

 

Lawaaidoofheid kan ontstaan als elke werkdag 8 uur blootstaat aan meer dan 75 dB.

 

Berekend werd dat communicatiestoornissen de maatschappij nu reeds 1,5 tot 2% van het BNP kost. Als we aan dit maatschappelijk probleem, mensen die buiten het arbeidsproces vallen als gevolg van een gehoorprobleem, nu niets doen, dreigt dit binnen afzienbare tijd een nog veel groter sociaal en economisch probleem te worden.

Lawaaidoofheid kan ontstaan als elke werkdag 8 uur blootstaat aan meer dan 75 dB (gezondheidsnorm). Dat is de zogenaamde dagdosis. De wettelijke norm begint echter bij 80 dB.

In opdracht van onze klant wordt een onderzoek verricht met betrekking tot geluid op de arbeidsplaats.

Onze doelstelling van het te verrichten onderzoek:

Het vaststellen van de huidige mate van blootstelling.

Onze werkwijze:

 1. We huren de Casella dosimetrie bij onze leverancier;
 2. Wij sturen de klant een enquête met enkele vragen over lawaai op het werk;
 3. De klant krijgt per post de meters toegestuurd, inclusief instructie m.b.t. aan- en uitzetten metingen;
 4. De klant voert enkele metingen uit (maximaal 5 werkdagen, of 5 metingen);
 5. De klant stuurt de dosismeters terug naar onze leverancier;
 6. Onze leverancier stuurt ons de data van de metingen per mail;
 7. Wij verwerken de gegevens tot rapportage;
 8. Wij verzenden de rapportage per mail naar de klant.
 9. Optioneel bespreken we de rapportage bij de klant (meerprijs € 100,-)

Onze kostprijs:

Voor de huur en uitwerking rapportage (excl. Btw):

 • € 375,- voor 5 werkdagen of 5 metingen, inclusief rapportage per mail;
 • € 100,- optioneel voor persoonlijke bespreking van de rapportage;

Hearing Pro Group verricht graag de geluidsmetingen. Neem gerust contact op met ons voor meer informatie of het plannen van een afspraak.

Wilt u zeker weten of uw werkruimte voldoet aan de normen?

Laat ons de geluidsmeting uitvoeren!