Wat is gehoorschade?

Door regelmatige blootstelling aan schadelijke geluiden, loop je risico op verschillende vormen van gehoorschade. Soms gaat het om tijdelijke gehoorproblemen, vergelijkbaar met het verschijnsel dat optreedt na een avondje stappen: je hebt last van suizende of tuitende oren, waardoor je een tijdje minder goed kan horen. Dit fenomeen is het eerste teken dat er haarcellen in het slakkenhuis kapot zijn gegaan.

Eenmaal beschadigd, kunnen de tere haarcellen in het binnenoor zich niet of nauwelijks herstellen. Gehoorschade is onomkeerbaar! Voorkomen is beter dan genezen. Naast beschadiging van uw gehoor kan blootstelling aan luid geluid leiden tot o.a. verhoogde bloeddruk, stress, en een verminderde concentratie. Daarnaast kan door hoge geluidsniveaus oorsuizen of –fluiten ontstaan. Dit wordt ook wel eens tinnitus genoemd wat kan leiden tot psychische klachten.

Gehoorschade is onomkeerbaar. Voorkomen is beter dan genezen!

Sinds het invoeren van de Arbowet in de EU zijn werknemers verplicht gehoorbescherming te dragen.

Als u blootstaat aan een geluidsniveau van meer dan 80 decibel, loopt u kans gehoorbeschadiging op te lopen. Door de langdurige blootstelling aan overmatig geluid kunnen de trilhaartjes in het slakkenhuis in uw oor schade aanrichten. De beschadigde trilhaartjes sterven af en komen nooit meer terug.

Sinds het invoeren van de Arbowet in de EU zijn werknemers verplicht beschermd te worden tegen te hoge geluidsniveaus. Door het dragen van onze gehoorbescherming voorkomt u gehoorbeschadiging.

Voor meer informatie, zie gehoorschade en maak vrijblijvend een afspraak met één van onze specialisten.