Gehoorschade

Gehoorschade ontstaat doordat de trilharen in het binnenoor beschadigd raken door te veel blootstelling aan harde geluiden. Geluid is al schadelijk vanaf 75 decibel (gezondheidsnorm). De trilharen kunnen overbelast raken als het geluid erg hard is, maar gebeurt ook als je te vaak of langdurig aan hard geluid wordt blootgesteld. Dit kan resulteren in lawaaislechthorendheid.

Naast beschadiging van uw gehoor kan blootstelling aan luid geluid ook leiden tot stress, verminderde concentratie of verhoogde bloeddruk. Daarnaast kan door hoge geluidsniveaus tinnitus ontstaan. Mensen met tinnitus horen piep- en fluittonen of gesuis, gebonk en gebrom. Sinds 2016 wordt schadelijk lawaai officieel erkend als een onomkeerbaar gevaar voor de gezondheid. Door het dragen van onze gehoorbescherming kunt u dit voorkomen.