Diensten

 

 

Toolbox

Om uw personeel voor te lichten, komen wij bij u op locatie een presentatie verzorgen. Wij vertellen meer over geluid, het gehoor, gehoorschade en gehoorbescherming. Er is ruimte om vragen te stellen en dieper op de materie in te gaan. Ook als een individu meer aandacht om voorlichting vraagt, zetten wij ons hier graag voor in.

 

Geluidsmeting

Wij stellen een Casella dosimeter enkele dagen ter beschikking waarmee medewerkers zelf geluidsmetingen kunnen uitvoeren. De dosimeter wordt opgespeld op de schouder van één drager. Deze persoon voert zijn normale dagelijkse werkzaamheden gewoon uit. Aan het einde van de werkdag wordt de dagdosis en piekbelasting bepaald. Wij verwerken deze gegevens voor u tot rapportage. Deze methode sluit volledig aan bij de wet-en regelgeving. Meer informatie.